Στιγμές και βίντεο από τον Επιτάφιο και τον «Ιούδα»

Σκηνές και από τα τρία χωρία, όπως αντλήσαμε από τα ΜΚΔ, για το στόλισμα και την περιφορά του επιταφίου και το πατροπαράδοτο έθιμο του «Ιούδα».

Σπαρτοχώρι:

Βαθύ :

(video): https://www.facebook.com/nwntas.konidaris/videos/523320562679921

Κατωμέρι:

Ιούδας:

βίντεο: https://www.facebook.com/nwntas.konidaris/videos/502528871532809