Τιμητική διάκριση στον Σταύρο Δάγλα στην Νικιάνα, στα «Βραβεία Ήθους και Αριστείας- Χρ.Βρεττός»