Απάντηση Περιφέρειας για τα ανεπιτήρητα ζώα

Την επιστολή-απάντηση της Περιφέρειας για το θέμα των ανεπιτήρητων ζώων μας απέστειλε ο Πρόεδρος Σπαρτοχωρίου Αθανίτης Ανδρέας, με την παράκληση να την δημοσιεύσουμε: