Ο Άρειος Πάγος, με εγκύκλιο, καλεί τους εισαγγελείς να διαφυλάξουν την απρόσκοπτη πρόσβαση στις παραλίες.