Ανακοίνωση για την θέση του δημοτικού αστυνόμου

Προκήρυξη θέσεων μόνιμου προσωπικού στη Δημοτική Αστυνομία μέσω ΑΣΕΠ. Στο Δήμο Μεγανησιού αντιστοιχεί μια (1) θέση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν αίτηση και να βρουν πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο https://info.asep.gr/node/71676
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 7 Μαρτίου 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 26 Μαρτίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.