Ανακοινώσεις δήμου Μεγανησίου

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι 3 παιδικές χαρές του Δήμου μας, με απόφαση του Δημάρχου Γεράσιμου Κατωπόδη και του Αντιδημάρχου Δημήτρη Κατωπόδη, πρέπει να κλείσουν για τις απαραίτητες επισκευές και την ανανέωση της πιστοποίησης τους.
Έχουμε επικοινωνήσει με την TÜV HELLAS από τις 10 Μαρτίου και είμαστε σε αναμονή επίσκεψης ειδικού επιθεωρητή ο οποίος και θα πραγματοποιήσει πλήρη έλεγχο και θα μας δώσει ακριβείς οδηγίες ώστε να προχωρήσουμε στις ενδεδειγμένες επισκευές και αναβαθμίσεις με πιστοποιημένη εταιρεία, ώστε να μπορέσουμε να ανανεώσουμε την πιστοποίηση και να ξανανοίξουν.
Ο αποκλεισμός της πρόσβασης είναι προσωρινός και έχει σαν στόχο την ασφαλή πρόσβαση των παιδιών σε παιδικές χάρες πρότυπο.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.
Δήμος Μεγανησίου
………………………………………………………………………………….
Καθαρισμός χώρων για την αποτροπή πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασή της
Οδηγίες του Δήμου προς τους ιδιοκτήτες οικοπέδων για την αποψίλωση και απομάκρυνση των ξερών χόρτων, κλαδονομής κλαδιών που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από κτήρια, κλαδέματος κόμης των δέντρων κλπ., για την αποτροπή του κινδύνου πυρκαγιάς.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διάταξη αρ. 20/2023 “Καθορισμός προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, σε εκτάσεις που βρίσκονται εντός ακτίνας 100 μ. Από τα όρια των ανωτέρω περιοχών, καθώς και σε εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα” (ΦΕΚ 2549/Β’/19-04-2023), του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006, του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 – όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, οι ιδιοκτήτες νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, υποχρεούνται στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνσή τους, την απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτιών και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά.
Ο καθαρισμός περιλαμβάνει:
• Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από κτίσματα (τουλάχιστον 3μ.) δημιουργώντας κίνδυνο μετάδοσης της πυρκαγιάς.
• Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.
• Κλάδεμα της κόμης των δέντρων από το έδαφος, εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση το ύψος της στηθιαίας διαμέτρου (περίπου 1,50μ.) και το 50% της κόμης τους.
• Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων εντός των ως άνω χώρων.
• Συλλογή και απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.
Σύμφωνα με το άρθρο 266 του Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78/Β’/28-03-2023) “…Ο δήμος, καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, μεριμνά για τη διενέργεια αυτοψίας. Αν οι υπόχρεοι προς καθαρισμό δεν συμμορφωθούν, ο δήμος επιβάλλει ΠΡΟΣΤΙΜΟ πενήντα (50) λεπτών του ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα διακόσια (200) ευρώ…Σε κάθε περίπτωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού, καταλογίζεται εξ ολοκλήρου στους υπόχρεους, από τον οικείο δήμο, η δαπάνη καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών…”.
Οι καθαρισμοί των εν λόγω χώρων πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως 30/04/2024!
Στους χώρους που αναφέρονται στο άρθρο 1 και σύμφωνα με άρθρο 12 της Πυροσβεστικής Διάταξης αριθ. 9/2021 “Καθορισμός μέτρων για την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δασικές, αγροτικές εκτάσεις και οικοπεδικούς χώρους” (ΦΕΚ 1923/Β’/13-05-2021), απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων, σπίρτων και άλλων υλών από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Οκτωβρίου κάθε έτους.
Για το λόγο αυτό ο Δήμος Μεγανησίου καλεί τους ιδιοκτήτες αυτούς να συμμορφωθούν με τις παραπάνω διατάξεις. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας των πολιτών είναι υποχρέωση όλων.
Παρακαλούμε για τη συνεργασία σας,
Δήμος Μεγανησίου