Περισυλλογή ναυαγών κοντά στη σπηλιά του Παπανικολή