Πρόταση για δημιουργία Θεματικού Πάρκου για τον περίπλου του Οδυσσέα