Εισαγωγή στους Μεγανησιώτικους μύθους (του Μάκη Πολίτη)