«Φαιναρέτη»…Ένα κέντρο υποστήριξης της γυναίκας με Μεγανησιώτικη ταυτότητα.