Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου: 4η/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

        Δημοτικό Συμβούλιο

Συνεδρίαση : 4η /2011

Πληρ:Μάντζαρης Πάνος

Τηλ: 2645 361 318

 Μεγανήσι: 21/02/11

Αρ. πρ.:  451                  

                                                              ΠΡΟΣ: Μέλη ΔΣ -Τ.Σ και ΤΟ.ΣΥ.Ν

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

          Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις  25/02/11, ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 19:00 στο Δημοτικό Σχολείο Μεγανησίου ( Κατωμέρι ) με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

Απαντήσεις σε ερωτήματα- Ενημέρωση Δημάρχου

1.      Θέση ΔΣ Δήμου Μεγανησίου για το σχεδιασμό από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων συνενώσεων-ιδρύσεων Σχολικών Μονάδων για την Α/βαθμια και Β/βαθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2011-2012.

(εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ.)

2.      Απόφαση για την καταπολέμηση του δάκου.

       (εισηγητής ο κύριος Αντιδήμαρχος)

3.      Τρόπος εκμετάλλευσης δημοτικού κτιρίου  στην περιοχή «Σπήλια – Ρόκα» οικισμού Σπαρτοχωρίου.

(εισηγητής ο κύριος Δήμαρχος)

4.      Απόφαση για την διοργάνωση- φιλοξενία συνεδρίου  «Δικτύου Μικρών Νησιών» .

(εισηγητής ο κύριος Δήμαρχος)

5.      Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μεγανησίου έτους 2011

(εισηγητής ο κύριος Δήμαρχος)

Οι εισηγήσεις των θεμάτων και λοιπές πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου, στις  εργάσιμες μέρες και ώρες.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

       Για την ακρίβεια

   Ο Γραμματέας του Δ.Σ.

    Μάντζαρης Π. Πάνος

 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

κ. Βουλευτή Λευκάδας

κ. Αντιπεριφερειάρχη

Πολιτικά κόμματα

Σύλλογος Γον. & Κ.

Σύλλογο Αλιέων