Δελτίο τύπου βουλευτή κου Μαργέλη

ΚΟΙΝΟΥΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ – ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

 

Ερώτηση για την άρση αδικίας αναφορικά με την ασφάλιση των ιδιοκτητών επιπλωμένων τουριστικών κατοικιών, επαύλεων κλπ 

Δευτέρα 4 Απριλίου 2011

 

 

Την παρέμβαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ζητά ο βουλευτής Σπύρος Μαργέλης με ερώτηση που κατέθεσε τη Δευτέρα 4 Απριλίου 2011 προς την Υπουργό προκειμένου να υπάρξει άρση της αδικίας που δημιουργείται από τον Ν. 3846/2010 σε βάρος των ιδιοκτητών επιπλωμένων τουριστικών κατοικιών, επαύλεων κλπ και αφορά σε θέματα ασφάλισής τους. Στην ερώτησή του ο βουλευτής, μεταξύ άλλων, αναφέρει πως η αδικία που έχει δημιουργηθεί οφείλεται στο γεγονός ότι στις διατάξεις του Ν. 3846/2010 δεν περιλαμβάνονται οι ιδιοκτήτες τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών, επαύλεων κλπ και δεν ρυθμίζεται το θέμα του φορέα ασφάλισής τους, όπως αντίστοιχα συμβαίνει με τους ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων και επιπλωμένων διαμερισμάτων, οι οποίοι σύμφωνα με τον εν λόγω νόμο απαλλάσσονται από την υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ.

Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.3846/2010 προβλέπεται η απαλλαγή από την υποχρέωση ασφάλισης στον Ο.Α.Ε.Ε των ιδιοκτητών έως και δέκα (10) ενοικιαζομένων δωματίων, καθώς και των ιδιοκτητών επιπλωμένων διαμερισμάτων έως και δέκα (10) στις περιπτώσεις που είναι ασφαλισμένοι σε άλλο ασφαλιστικό φορέα.

            Στις  διατάξεις του άρθρου αυτού δεν περιλαμβάνονται οι ιδιοκτήτες τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών, επαύλεων κλπ και δεν ρυθμίζεται προφανώς εκ παραδρομής, ευθέως και σαφώς το θέμα του φορέα ασφάλισής τους.

            Με βάση δε τις οδηγίες – ρυθμίσεις της αριθμ. 80/2010 εγκυκλίου του Ο.Α.Ε.Ε  «εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 25 του Ν.3846/2010» οι ιδιοκτήτες τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών επαύλεων κλπ υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλεια του Ο.Α.Ε.Ε και μάλιστα αναδρομικά από 1/5/2010.

            Να σημειωθεί  ότι ενώ και στις  αρχικές διατάξεις του άρθρου 9 του N.3050/2002, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν, δεν περιλαμβάνονταν οι ιδιοκτήτες τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών επαύλεων κλπ εν τούτοις διατηρούσαν το δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικού φορέα.

            Αντί λοιπόν με την νομοθετική ρύθμιση του Ν.3846/2010 να καλυφθεί το κενό, έρχεται ο Ο.Α.Ε.Ε με μια εγκύκλιο να εντάξει τους ιδιοκτήτες τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών, επαύλεων κλπ στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. και μάλιστα με αναδρομική ισχύ.

            Είναι προφανές ότι η παράλειψη της πολιτείας  για  την ένταξη τους  στις διατάξεις  του άρθρου 25 του Ν.3846/2010 αποτελεί μεγάλη αδικία σε βάρος τους και έχει ως αποτέλεσμα:

● τις εύλογες διαμαρτυρίες και τα δίκαια παράπονά τους, διότι η υποχρεωτική ασφάλισή τους στον Ο.Α.Ε.Ε. αν και ασφαλισμένοι σε άλλο φορέα, συνεπάγεται σημαντική οικονομική επιβάρυνση δυσανάλογη με το εύρος της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και μάλιστα με αναδρομική ισχύ  που αδυνατούν να αντιμετωπίσουν.

 ● να διαπιστώνουν την άνιση μεταχείριση και αντιμετώπισή τους από την πολιτεία παρά το γεγονός ότι οι όροι χαρακτηρισμού των καταλυμάτων τους  είναι παρεμφερείς με τις άλλες κατηγορίες ιδιοκτητών καταλυμάτων  και έχουν τις ίδιες προϋποθέσεις.

να οδηγούνται, σύμφωνα με πληροφορίες μας από τις περιφερειακές υπηρεσίες του ΕΟΤ, στην λύση της αλλαγής της μορφής των καταλυμάτων τους προκειμένου να διατηρήσουν τον ασφαλιστικό τους φορέα και να αποφύγουν την οικονομική επιβάρυνση που συνεπάγεται η υποχρεωτική ασφάλισή τους στον Ο.Α.Ε.Ε. γεγονός που ευνόητο είναι ότι αποτελεί αρνητικό παράγοντα στην προσπάθεια που καταβάλλουμε ως κράτος για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος  και την βελτίωση των παρεχόμενων τουριστικών  υπηρεσιών.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, ΕΡΩΤΑΤΑΙ η κ. Υπουργός :

       Πως σκέφτεται να αντιμετωπίσει το θέμα και σε ποιο χρονοδιάγραμμα προκειμένου να άρει την αδικία σε βάρος των ιδιοκτητών επιπλωμένων τουριστικών κατοικιών, επαύλεων κλπ ;