Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Μεγανησίου οικονομικού έτους 2011

Απόφαση ΔΣ Απόφαση ΔΣ

Ανακοίνωση Εσόδων 2011 Έσοδα 2011

Ανακοίνωση Εξόδων 2011 Έξοδα 2011

 

πηγή:

http://www.meganisi.gov.gr