Σχολή γονέων

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

Γραφείο Δημάρχου

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Σας ενημερώνουμε ότι στο Νομό Λευκάδας ιδρύθηκε η Σχολή Γονέων από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων των Σχολών Γονέων εντάσσονται προγράμματα για την οικογένεια, τη συμβουλευτική, τις σχέσεις παιδιού, εφήβου με το σχολείο και τους εκπαιδευτικούς, τη διαχείριση του ελεύθερου χρόνου, θέματα συμπεριφοράς και υγεία (ψυχικής και σωματικής) των παιδιών κλπ.

Ο Δήμος Μεγανησίου, έχοντας ως αποστολή του την ενθάρρυνση και την ενίσχυση του πληθυσμού σε προγράμματα Δια Βίου Μάθησης, υποστηρίζει ανάλογες δράσεις εκπαίδευσης των ενηλίκων.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι γονείς να συμπληρώσουν αίτηση συμμετοχής και vα την καταθέσουν στο Δήμο, μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών, ώστε να ξεκινήσει και πρόγραμμα στο Μεγανήσι, για το μήνα Μάϊο, διάρκειας 25 ωρών. Υπόδειγμα αίτησης έχει δοθεί στα παιδιά από τους εκπαιδευτικούς τους.

 Μεγανήσι 13-04-2011

(Πηγή: www.meganisi.gov.gr)