Κονδύλι του ΥΠΕΣ για μερική απασχόληση στους Δήμους

Το ποσό των 15.482.856 ευρώ ενέκρινε η κυβέρνηση για προσλήψεις προσωπικού μερικής απασχόλησης στους δήμους της χώρας.

Το εν λόγω ποσό αναμένεται να εκταμιευθεί άμεσα από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και, όπως αναφέρεται σε σχετική απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών, αποδίδεται στους δήμους της χώρας «αποκλειστικά και μόνο προς κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού μερικής απασχόλησης, που προσλαμβάνεται στα πλαίσια της υλοποίησης εγκεκριμένων επιχειρησιακών σχεδίων και για την για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα».

Εξάλλου, με άλλη απόφασή του υπουργείου Εσωτερικών ενεκρίθη η πρόσληψη 34 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων στην Περιφέρεια Αττικής και 27 ατόμων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Το προσωπικό στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας αναμένεται να προσληφθεί με σχέση εγασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για χρονικό διάστημα έως οκτώ μήνες. Για να καταστεί δυνατή η πρόσληψη του προσωπικού εγκρίθηκε και η αναγκαία πίστωση ύψους 680.740 ευρώ.

(Πηγή: www.tanea.gr)