Για ναπολεόνια δεν ξέρουμε. «Πυλεόνια», σίγουρα!

Κατά τύχη, πέσαμε πάνω σε ένα άρθρο που εισάγει και το Μεγανήσι στη λίστα των περιοχών όπου εικάζεται ότι κρύβουν κάποιον αμύθητο θησαυρό (γαλλικά χρυσά ναπολεόνια)! Το θέμα είναι μάλλον αστείο, αν σκεφτεί κανείς τις λιγοστές επισκέψεις ξένων στο νησί μας και δη Γάλλων. Υπήρξε βέβαια για αιώνες πειρατικό άντρο το Μεγανήσι, ωστόσο, με την οικοδομική δραστηριότητα των τελευταίων ετών, αν υπήρχε θαμμένος θησαυρός θα τον είχαμε βρει στα σίγουρα. Οπότε, μάλλον άνθρακες ο θησαυρός, εκτός βέβαια κι αν θάψουμε κάποιο ναπολεόνι (πού να το βρεις κιόλας…) και μετά το ξεθάψουμε τάχα έκπληκτοι, για να δημιουργήσουμε ντόρο.  

Μέχρι τότε φίλοι χρυσοθήρες,  «πάρτε πυλεόνια»!