Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου:Συνεδρίαση 11η/2011

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

Δημοτικό Συμβούλιο

Συνεδρίαση : 11η /2011

Πληρ: κα Μάντζαρη Βησσαρία

Τηλ: 2645 361 314 /fax: 2645 361 319

           Μεγανήσι:28/07/2011

     Αρ. πρ.: 2911

 

             ΠΡΟΣ: κον Δήμαρχο Μεγανησίου

         κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους

   κ.κ Προέδρους και Τοπικά Συμβούλια

        ΤΟ.ΣΥ.Ν

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις   02 Αυγούστου 2011, ημέρα   Τρίτη και ώρα 19.00 στην Αίθουσα Πολιτισμού (Γυμνάσιο – Σπαρτοχώρι) με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

Απαντήσεις σε ερωτήματα- Ενημέρωση Δημάρχου

  1. Παραχώρηση λωρίδας εδάφους σε κοινή χρήση, του Κόκα Γκεζίμ

(Εισηγητής η Τεχνική Υπηρεσία-Μπούρα Βασιλική)

2. Αίτηση Δάγλα Βησσαρίωνα του Πολυχρόνη.

(Εισηγητής ο κος Πρόεδρος)

3. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και προϋπολογισμού.

(Εισηγητής η Τεχνική Υπηρεσία)

4. Έγκριση ή μη μελέτης ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΥΤΑ.

(Εισηγητής η Τεχνική Υπηρεσία)

5. Έγκριση ή μη πρακτικού  επιτροπής διαγωνισμών, για την εκμίσθωση ακινήτου στη θέση ΡΟΚΑ για δημοτικό αναψυκτήριο και ανάθεση εκμίσθωσης αυτού με απευθείας συμφωνία.

   (Εισηγητής ο κος Δήμαρχος)

6. Έγκριση ή μη Περιβαλλοντικής Μελέτης του έργου: «Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Δήμου Μεγανησίου»

(Εισηγητής η Τεχνική Υπηρεσία – Δήμαρχος)

7. Έγκριση ή μη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων και Συστήματος Μεταφοράς Λυμάτων του οικισμού Σπαρτοχωρίου και Σ.Μ.Α. Δήμου Μεγανησίου.

(Εισηγητής η Τεχνική Υπηρεσία – Δήμαρχος)

                                                                                          Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

κ. Βουλευτή Λευκάδας

κ. Αντιπεριφερειάρχη

Πολιτικά κόμματα

Σύλλογο Γ & Κ.

Σύλλογο Αλιέων

ΜΜΕ

 Πηγή: Δήμος Μεγανησίου