Πρόταση – σχέδιο για σύσταση Επτανησιακού Ιδρύματος για τη Μουσική και τον Πολιτισμό στο Συμβούλιο ΠΙΝ

Κέρκυρα 19 Σεπτεμβρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Σύσταση Επτανησιακού Ιδρύματος για τη Μουσική και τον Πολιτισμό στα Επτάνησα

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων, σε συνεδρίαση που έγινε χθες στο Αργοστόλι, ενέκρινε -κατά πλειοψηφία- τη σύσταση Επτανησιακού Ιδρύματος για τη Μουσική και τον Πολιτισμό στα Επτάνησα. Το θέμα εισηγήθηκε η Περιφερειακή Σύμβουλος της πλειοψηφίας, Ειρήνη Στεφάτου, η οποία κατέθεσε και Σχέδιο Καταστατικού για τη λειτουργία του Ιδρύματος.

 

Η εισήγηση για το Επτανησιακό Ίδρυμα για τη Μουσική και τον Πολιτισμό

«Είναι παγκοίνως γνωστό και αναγνωρισμένο ότι το κυρίαρχο συστατικό στοιχείο της Περιφέρειάς μας είναι ο κοινός μας Πολιτισμός και ιδιαίτερα η Μουσική», είπε εισηγούμενη το θέμα η κ. Στεφάτου, για να προσθέσει:

«Μέχρι σήμερα και από συστάσεως της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων το συνδετικό αυτό στοιχείο δεν αναδείχθηκε και δεν αξιοποιήθηκε όπως θα έπρεπε. Οι αιτίες είναι πολλές αλλά ανήκουν στο παρελθόν.

Σήμερα με τη λειτουργία του πρώτου Αιρετού Περιφερειακού Συμβουλίου οφείλουμε να αναλάβουμε πρωτοβουλίες που να στοχεύουν στην ουσιαστική και ορθολογική ανάπτυξη του Μουσικού μας -και όχι μόνο- Πολιτισμού. Χρέος μας είναι η διατήρηση, η ανάπτυξη και η προβολή της Επτανησιακής Μουσικής όχι μόνον μεταξύ των τεσσάρων νησιών μας αλλά και σε πανελλαδική κλίμακα.

Μια τέτοια πρωτοβουλία αφενός αναπτύσσει τις πολιτιστικές, κοινωνικές και εμπορικές σχέσεις μεταξύ των Νησιών της Επτανήσου αλλά θα συμβάλλει και στην ανάπτυξη του τουριστικού μας προϊόντος, θα συμβάλλει τα μέγιστα στην διατήρηση της Μουσικής και του Πολιτισμού στις νεώτερες γενιές των νέων της Επτανήσου.

Για την επίτευξη του κοινού αυτού στόχου θεωρώ αναγκαία τη σύσταση και λειτουργία ενός κοινού Φορέα που -στα πλαίσια του ισχύοντος νομικού καθεστώτος- θα είναι αφενός ευέλικτος και αφετέρου θα έχει αποκλειστική του αρμοδιότητα την ανάπτυξη της Μουσικής μας και πολιτιστικής μας κουλτούρας».

Επίτευξη στόχων

«Με τη πρόταση – σχέδιο που σας υποβάλλω για την δημιουργία ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΠΤΑΝΗΣΩΝ», τόνισε η κ. Στεφάτου, «επιτυγχάνονται οι ανωτέρω στόχοι και είναι προσαρμοσμένος ο φορέας στις δυνατότητας που παρέχει η λειτουργία του Καλλικράτη στα Περιφερειακά Συμβούλια (άλλη μορφή, παραδείγματος χάριν αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας, σήμερα δεν είναι νομικά εφικτή).

Με το προτεινόμενο σχέδιο κατοχυρώνεται:

  • Η νομιμότητα σύστασης ενιαίου φορέα.
  • Η ισότιμη συμμετοχή όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων.
  • Η δυνατότητα ουσιαστικής ενεργοποίησης πολιτών απ’ όλα τα νησιά.
  • Τίθεται ως στόχος η σύσταση και λειτουργία Συμφωνικής Επτανησιακής Ορχήστρας στην οποία θα μπορούν να συμμετέχουν και καταξιωμένοι Επτανήσιοι Μουσικοί αλλά και νέα παιδιά που φοιτούν σήμερα σε μουσικά σχολεία, στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο αλλά και στις κατά τόπους Φιλαρμονικές.
  • Τίθενται οι βάσεις για την ανάδειξη και προώθηση Πολιτιστικών δράσεων και πρωτοβουλιών συγχρόνως και συντονισμένα σε όλα τα Ιόνια Νησιά.

Το προτεινόμενο σχέδιο ασφαλώς και απαιτεί περαιτέρω επεξεργασία, εμπλουτισμό προτάσεων, ενδεχομένως νομικών διορθώσεων αλλά ουσιαστικά οφείλουμε να αναλάβουμε πρωτοβουλία πέραν από κάθε μικρή ή μεγάλη αντιπαράθεση και διαφορά μεταξύ μας.

Εξάλλου έχουμε χρέος απέναντι στο ρόλο και την αποστολή μας να αποδείξουμε έμπρακτα ότι Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΝΩΝΕΙ», κατέληξε η κ. Στεφάτου.

 

Πηγή: Λευκαδίτικα Νέα