Υποβολή προτάσεων για ένταξη στην πράξη εναλλακτικός τουρισμός του ΕΣΠΑ

Έως τις 11 Νοεμβρίου θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις προτάσεις τους προκειμένου να ενταχθούν στην πράξη εναλλακτικός τουρισμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007 – 2013, ύψους 20 εκατ. ευρώ, την οποία έχουν προκηρύξει τα Υπουργεία Περιφερειακής Aνάπτυξης και Τουρισμού. Η υποβολή προτάσεων, η οποία ξεκίνησε στις 15 Σεπτεμβρίου, γίνεται μέσω του διαδικτυακού τόπου www.ependyseis.gr/mis.

Η συγκεκριμένη πράξη αποσκοπεί στον εμπλουτισμό του ελληνικού τουριστικού προϊόντος με την αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού και την άμβλυνση της εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης. Στην κατεύθυνση αυτή, μέσω της πράξης εναλλακτικός τουρισμός, θα ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια τα οποία θα συμβάλουν στην ανάπτυξη μιας ή περισσότερων ειδικών ή/και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως αθλητικός τουρισμός αναψυχής, θαλάσσιος τουρισμός, τουρισμός υπαίθρου, γαστρονομικός τουρισμός και τουρισμός υγείας και ευεξίας.

O προϋπολογισμός της κάθε επένδυσης είναι από 10.000 έως 400.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το ύψος του προϋπολογισμού του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου δεν πρέπει να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών/ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης κατά την τελευταία χρήση. Η επιδότηση ανέρχεται στο 40% και δίνεται επιπλέον προσαύξηση κατά 5% σε μικρά νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων. Η ιδία συμμετοχή ανέρχεται στο 55% ή 60% και μπορεί να καλυφθεί με τραπεζικό δάνειο. Η μέγιστη διάρκεια του επενδυτικού σχεδίου είναι δεκαοκτώ μήνες από την ημερομηνία παράδοσης της υπουργικής απόφασης ένταξης στον δικαιούχο, με δυνατότητα τρίμηνης παράτασης.

Σχετικό άρθρο Το Υπουργείο Πολιτισμού – Τουρισμού συμμετέχει στην Ημερίδα Εναλλακτικού Τουρισμού στη Λευκάδα

Επίσημη Ιστοσελίδα ΕΦΕΠΑΕ

 

(Πηγή: www.lefkadaslowguide.gr)