Συνεδρίαση συμβουλίου Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στη Λευκάδα

Θέματα και αποφάσεις, Ανάκληση της ΚΥΑ για τις υδατοκαλλιέργειες,  Προστασία – ανάδειξη και ήπια αειφορική χρήση δάσους Σκάρων Λευκάδας, Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Ιταλία», Άρση απαγόρευσης αλιείας με βιντζότρατα, Ανάπτυξη Θαλάσσιου Τουρισμού στο Ιόνιο με κέντρο στη Λευκάδα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων στη Λευκάδα

Θέματα και αποφάσεις

Διαδικαστικού περιεχομένου ήταν τα 16 θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, που έγινε χθες το απόγευμα, στη Λευκάδα.

Θέματα και αποφάσεις

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων ενέκρινε – κατά πλειοψηφία – το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης το οποίο εισηγήθηκε ο Περιφερειάρχης, Σπύρος Σπύρου, για το διαγωνισμό προμηθειών της Π.Ι.Ν για το έτος 2012.

Ενέκρινε – ομόφωνα – με την αποχή της επικεφαλής της «Αντικαπιταλιστικής Κίνησης Ιονίου», Αντωνίας Λαχανιώτη, το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης για τη συμπλήρωση και τροποποίηση της απόφασης του Π.Σ για τον ορισμό των εξουσιοδοτημένων υπολόγων για τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών. Ορίστηκαν η κ. Θεοδώρα Μακρή με αναπληρώτρια την κ. Ευθυμία Τσουράκη.

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης για την έγκριση μεταφοράς πίστωσης, θέμα το οποίο εισηγήθηκε ο Περιφερειάρχης.

Ομόφωνα εγκρίθηκε και το τέταρτο θέμα για τη διόρθωση στις ονομασίες των Κ.Α.Ε του προϋπολογισμού 2012.

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε η 6η τροποποίηση του προϋπολογισμού 2011.

Επίσης, κατά πλειοψηφία, εγκρίθηκε και το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Κέρκυρας, Χρήστος Σκούρτης, για την τροποποίηση της απόφασης του Π.Σ με θέμα «Έγκριση υποβολής προτάσεων της Π.Ι,.Ν στην πρόσκληση 30 ψηφιακές υπηρεσίες αιρετών περιφερειών στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση».

Ομόφωνα εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Κέρκυρας, για την εκτέλεση του έργου «ολοκλήρωση ανακατασκευής οδού Εθνικής Αντίστασης».

Ομόφωνα εγκρίθηκε η προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Π.Ε Κέρκυρας και Λευκάδας για την ολοκλήρωση πολεοδομικών μελετών που είχαν ανατεθεί με συμβάσεις από τις καταργηθείσες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.

Ομόφωνα εγκρίθηκε και το 9ο θέμα για τη δωρεά ακινήτου της Π.Ε Ζακύνθου. Εισηγητής του θέματος ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου, Διονύσης Μυλωνάς.

Ομόφωνα εγκρίθηκε και το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης για την εκποίηση ακινητοποιημένων και άχρηστων μηχανημάτων έργων της Π.Ε Λευκάδας.

Ομόφωνα εγκρίθηκε η μελέτη για σύνταξη φακέλου υποστήριξης για την ανάδειξη και ήπια αειφορική χρήση του δάσους Σκάρων Λευκάδας 9.500 ευρώ με Φ.Π.Α

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Π.Ε Κεφαλληνίας και φορέα διαχείρισης του Αίνου.

Αποσύρθηκε το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ομόφωνα εγκρίθηκαν οι παρατάσεις των συμβάσεων μίσθωσης και οι μειώσεις μισθωμάτων των ακινήτων στα οποία εργάζονται οι υπηρεσίες των Π.Ε Κεφαλληνίας και Ιθάκης.

Ομόφωνα εγκρίθηκε το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης για την προμήθεια των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης.

Τέλος, κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε το 16ο θέμα για την επικαιροποίηση της απόφασης του Π.Σ σχετικά με την λύση και την εκκαθάριση της αναπτυξιακής Κεφαλονιάς και Ιθάκης με την επωνυμία ΑΝ.Ε.ΚΙ ΟΤΑ στην Περιφέρεια Ιονίων νήσων.

~~~

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων στη Λευκάδα

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων, μετά από πρόταση των επικεφαλής των παρατάξεων «Επτανησιακή Αναγέννηση», Γιώργου Καλούδη, «ΑΝ.Α.Σ.Α.», Θόδωρου Γαλιατσάτου και «Αριστερής Κίνησης Ιονίου», Σωτήρη Βλάχου, εξέδωσε ψήφισμα που «πέρασε» κατά πλειοψηφία.

Το ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου

Το Περιφερειακό Συμβούλιο, αφού είδε την ΚΥΑ με αριθμό 31722/ αρ. φυλ. 2505 τΒ΄4-11-2011 για την έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού, αποφασίζει:

1) Να ζητήσει την ανάκληση της επειδή θεωρούμε ότι χωροθετεί ιχθυοκαλλιέργειες αγνοώντας τις αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου που σαφώς όριζε το καθεστώς των ιχθυοκαλλιεργειών στην  Π.Ι.Ν.

2) Να προσφύγει νομικά κατά της ΚΥΑ στο ΣτΕ ζητώντας την ακύρωση της, εξουσιοδοτώντας την Οικονομική Επιτροπή για τη διαδικασία ανάθεσης σε νομικό για την προσφυγή.

~~~

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων στη Λευκάδα.

Τη Μελέτη για σύνταξη – φάκελο / υποστήριξης σχεδίου και διαδικασίας για την προστασία – ανάδειξη και ήπια αειφορική χρήση δάσους Σκάρων Λευκάδας, ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων, μετά από εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Λευκάδας, Θοδωρή Βερύκιου.

Ποια τα χαρακτηριστικά της περιοχής

Το όρος των Σκάρων βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της Λευκάδας με μέγιστο υψόμετρο 673 μ. Στις παρυφές των ανατολικών πλευρών του όρους βρίσκεται η μονή της Κόκκινης Εκκλησίας (χτίστηκε στα τέλη του 15ου αιώνα, ένα από τα παλαιότερα θρησκευτικά μνημεία του νησιού). Επίσης στην περιοχή του δάσους των Σκάρων βρίσκεται και η μονή του Αγ. Γεωργίου, η οποία ιδρύθηκε το 1611. Επί Τουρκοκρατίας επήλθε στην ιδιοκτησία του Μοναστηριού και το δάσος των Σκάρων. Είναι ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά μνημεία του νησιού.

Τα υπολείμματα του δρυοδάσους βρίσκονται στην κορυφή του όρους αποτελούμενα από Quercus frainetto, Q. ilex, Qmacrolepis  και Q pulesceus. Στην περιοχή ίσχυε καθεστώς απαγόρευσης της βόσκησης και της υλοτομίας στο δάσος δρυός από το 1756 μέχρι την περίοδο της Αγγλοκρατίας (1810-1864), κατά τη διάρκεια της οποίας το δρυόδασος των Σκάρων υφίστατο δασοκομική εκμετάλλευση και παρείχε σημαντικό ξυλαπόθεμα για την κατασκευή πλοίων. Κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο (1940-1945) κάηκε μεγάλος αριθμός δένδρων με αποτέλεσμα να απαντώνται λίγα άτομα μεγάλης ηλικίας.

Τις τελευταίες δεκαετίες το εναπομείναν δάσος δρυός βοσκείται εντατικά με αποτέλεσμα  η βλάστηση και η φυσιογνωμία του να έχουν υποστεί σημαντική υποβάθμιση.

Τι ενέργειες πρέπει να γίνουν για την προστασία της περιοχής

Για την προστασία του εναπομείναντος και σπάνιου δάσους πρέπει να γίνουν οι παρακάτω ενέργειες:
1. Περιορισμός της βόσκησης για να ανανεώνεται το δάσος.

2. Αισθητική αναβάθμιση της περιοχής που είναι από τις ωραιότερες της Λευκάδας, λόγω της απεριόριστης θέας στα νησιά και την Ακαρνανία.
3. Προστασία από πυρκαγιές.
4. Ανάδειξη της ιστορικότητας του Δάσους. Υπάρχουν αιωνόβια δένδρα, μοναδικά  στον ελληνικό χώρο (5 είδη δρυός) που προστατεύονταν από Ενετούς, Τούρκους, Εγγλέζους και δυστυχώς δεν προστατεύονται από τους Νεοέλληνες.

Τι πρότεινε ο Αντιπεριφερειάρχης Λευκάδας
1. Το δάσος να τεθεί υπό την προστασία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

2. Να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες με τους εμπλεκόμενους φορείς Δήμος – Δασική Υπηρεσία – Πυροσβεστική Υπηρεσία, ώστε να εξασφαλιστεί η προστασία του Δάσους και η ανάδειξή του.
3. Να γίνει συζήτηση με τους κτηνοτρόφους και να εξασφαλιστεί κατά το δυνατόν η συνεργασία τους στην προστασία του Δάσους.
4. Τέλος, να ανατεθεί από την Π.Ε. Λευκάδας μελέτη για την αξιοποίηση του δάσους σαν σημείο αναφοράς για τον εναλλακτικό τουρισμό στη Λευκάδα (πεζοπορία – ποδηλασία – παρακολούθηση τοπικής χλωρίδας και πανίδας), ώστε να εξασφαλίζονται στο μέλλον και οι πόροι που χρειάζονται για την συντήρηση και την προστασία του.

~~~

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων στη Λευκάδα

Υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Ιταλία»

Στόχος η βελτίωση παροχής υπηρεσιών στους πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας

Την εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Κέρκυρας, Χρήστου Σκούρτη, για υποβολή πρότασης της ΠΙΝ για το έργο: «Δίκτυα ενίσχυσης διοικητικής ικανότητας» προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Ιταλία 2007- 2013» και αποδοχής υλοποίησης σε περίπτωση έγκρισης, ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων, κατά τη σημερινή του συνεδρίαση.
   Το θέμα τέθηκε προ ημερήσιας διάταξης και αφορά, κυρίως, στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας.    

Σύντομη περιγραφή του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα -Ιταλία 2007-2013

Γενικός στόχος του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013 είναι «η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εδαφικής συνοχής στην περιοχή προς την κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης μέσω της σύζευξης του δυναμικού εκατέρωθεν της θαλάσσιας διασυνοριακής γραμμής».

Η διάρθρωση του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία, σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος, ανά Άξονα Προτεραιότητας και επιχειρησιακό στόχο, έχει ως εξής: 
1. Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας των οικονομικών συστημάτων της διασυνοριακής περιοχής.
1.1. Ενδυνάμωση αλληλεπίδρασης μεταξύ φορέων έρευνας και καινοτομίας, ΜΜΕ και δημόσιων αρχών. 
1.2 Προώθηση διασυνοριακών προηγμένων νέων τεχνολογιών.
2. Βελτίωση προσβασιμότητας της περιοχής του Προγράμματος σε βιώσιμα δίκτυα και υπηρεσίες, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των οικονομικών της συστημάτων.
2.1: Ενίσχυση των διασυνοριακών ολοκληρωμένων και αειφόρων διασυνδέσεων
2.2: Βελτίωση των μεταφορών, πληροφοριών και δικτύων επικοινωνίας και υπηρεσιών
3: Βελτίωση ποιότητας ζωής, προστασία του περιβάλλοντος και ενίσχυση της κοινωνικής και πολιτιστικής συνοχής 3.1: Προβολή της πολιτισμικής και φυσικής κληρονομιάς
3.2: Ανάπτυξη και βελτίωση της κοινής προστασίας, διαχείριση των φυσικών πόρων, πρόληψη φυσικών και τεχνολογικών ρίσκων
3.3: Προστασία της υγείας και προβολή της κοινωνικής ολοκλήρωσης

Προτεινόμενο Έργο

Η σύνταξη της πρότασης βασίστηκε στους όρους της πρόσκλησης και στην εκδήλωση ενδιαφέροντος από Ιταλικής πλευράς, για τη σύναψη συνεργασίας στον τομέα της Διοικητικής Ικανότητας μέσω της μεταφοράς εμπειρίας, τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και ειδικά της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας. 

Το κτήριο το οποίο προτείνεται να στεγασθούν οι κατωτέρω υπηρεσίες βρίσκεται στην Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας, Αντ. Τζεβελέκη & Α. Κατωπόδη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Περιγραφή του Ειδικού Στόχου 3.3 στο πλαίσιο του οποίου υποβάλλεται η συγκεκριμένη πρόταση, προβλέπεται η βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες (κοινωνική ολοκλήρωση).

Δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη διασυνοριακής συνεργασίας στον τομέα κοινωνικών υπηρεσιών καθώς επίσης στην εγγύτητα των παρεχόμενων υπηρεσιών που προσφέρονται στους πολίτες. 

Παράλληλα στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 3.2, τον οποίο επίσης αφορά η πρόταση,  προβλέπεται η ανάπτυξη διασυνοριακής συνεργασίας με σκοπό τη βελτίωση των τεχνικών και διοικητικών συστημάτων στην προστασία και διαχείριση φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος.

Ο Στόχος συνδέεται επίσης με την πρόληψη και διαχείριση φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων και μπορεί να συνεισφέρει στη συλλογή δεδομένων που σχετίζονται με τις επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών. Το έργο έχει ολοκληρωμένο χαρακτήρα, ωστόσο υποβάλλεται στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 3.3 σύμφωνα με τις οδηγίες της πρόσκλησης και την καθοδήγηση της Διαχειριστικής Αρχής ως ο πλέον σχετικός Ειδικός Στόχος. 

Η Περιφέρεια Απουλίας, λόγω αυτονομίας στη λειτουργία των περιφερειών, που προβλέπεται από την Ιταλική δομή περιφερειακής και τοπικής διοίκησης, έχει αναπτύξει σημαντική εμπειρία και καλές πρακτικές οι οποίες μπορούν να μεταφερθούν και να αξιοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών ποιότητας στους πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας και την ανάληψη νέων δράσεων αναπτυξιακού χαρακτήρα, με έμφαση στην προστασία, ανάδειξη και προώθηση περιβαλλοντικών πόρων.

Με σύγχρονο και λειτουργικό τρόπο οι Υπηρεσίες Περιβάλλοντος και Χωροταξίας

Με το προτεινόμενο έργο, οι υπηρεσίες Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Π. Ε. Λευκάδας και το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ως αρμόδιος φορέας ιδίως για τον έλεγχο τήρησης των περιβαλλοντικών όρων για δραστηριότητες και έργα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τη λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, την κατάρτιση και έγκριση του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού σχεδιασμού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και στην εφαρμογή μέτρων, προγραμμάτων και δράσεων της περιφέρειας, καθώς και στη μέριμνα για τη μελέτη και ανάπτυξη της χωροταξικής κατανομής των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της περιφέρειας, θα δύνανται απρόσκοπτα να παρέχουν τις υπηρεσίες τους προς τους πολίτες της Περιφέρειας σε ένα χώρο σύγχρονο και απόλυτα λειτουργικό.

Επίσης, μέρος του χώρου, αφού εξοπλιστεί καταλλήλως, θα χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία του ως χώρος Κοινωνικού Κέντρου (δράσεις περιβαλλοντικών, πολιτιστικών φορέων και φορέων της κοινωνικής οικονομίας). 

Επιπλέον, γνωστού όντως ότι στο κτήριο παρέχονται επίσης δημοτικές υπηρεσίες, η συγκέντρωση μονάδων παροχής υπηρεσιών σε έναν ενιαίο χώρο, συμβάλλει στη βελτίωση της προσβασιμότητας των πολιτών στις παρεχόμενες υπηρεσίες, αλλά και στον καλύτερο συντονισμό μεταξύ των φορέων παροχής υπηρεσιών της περιοχής.

Στο προτεινόμενο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων με προϋπολογισμό 6.590.000,00€ και η Περιφέρεια Απουλίας με προϋπολογισμό 2.318.150,00€. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 8.908.150,00€. 

Το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο και ο προϋπολογισμός του θα καλυφθεί από πόρους της Ε.Ε. και εθνικούς και δε βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας.

~~~

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων στη Λευκάδα

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων ζητεί την άρση απαγόρευσης με βιντζότρατα

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων, κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, εξέδωσε ψήφισμα υποστήριξης των αλιέων που πλήττονται από την απαγόρευση του παραδοσιακού τρόπου ψαρέματος με βιντζότρατα.

Το ψήφισμα

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων, λαμβάνοντας υπόψη την τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιοκτητών βιντζότρατας, Γιώργου Παπαδημητρίου και τις τοποθετήσεις των μελών του Π.Σ καθώς επίσης και την από 25/1/11 απόφαση του Π.Σ, ζητεί να αρθεί άμεσα η απαγόρευση του παραδοσιακού τρόπου αλιείας με βιντζότρατα, μια απαγόρευση που εδράζεται στην κοινή ενιαία αλιευτική πολιτική της Ε.Ε.

~~~

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων στη Λευκάδα

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, την εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Λευκάδας, Θοδωρή Βερύκιου, με αντικείμενο την προετοιμασία Εμπειρογνωμοσύνης – Σχεδίου Δράσης για την ανάπτυξη Θαλάσσιου Τουρισμού στο Ιόνιο, με κέντρο στη Λευκάδα

Η εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Λευκάδας

Α.Σκοπός του Σχεδίου Δράσης

Η παρουσία σημαντικού οργανωμένου τουριστικού λιμένα – μαρίνας, καθώς και πλήθους άλλων μικρών λιμένων και όρμων στο νησί της Λευκάδας και στα γειτονικά νησιά και ηπειρωτικές ακτές, σε συνδυασμό με την κεντρική θέση του νησιού στο σύμπλεγμα των Ιόνιων Νήσων, περιοχή με διεθνή αναγνωρισιμότητα και ενδιαφέρον από πλευράς σκαφών αναψυχής, αποτελούν τις βασικές προϋποθέσεις για να γίνει η Λευκάδα Κέντρο Θαλάσσιου Τουρισμού της ευρύτερης περιοχής των Ιονίων Νήσων.

Σε συνέχεια της Μελέτης Καταγραφής για τις ανάγκες αγκυροβολίων που ελλιμενίζονται και τουριστικά σκάφη για το Ιόνιο που είχε εκπονήσει η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων το 2009, προτείνεται η εκπόνηση Εμπειρογνωμοσύνης – Σχεδίου Δράσης για την ανάπτυξη Θαλάσσιου Τουρισμού στο Ιόνιο, με κέντρο τη Λευκάδα.

Σκοπός της εμπειρογνωμοσύνης είναι η διερεύνηση των προοπτικών ανάπτυξης του θαλάσσιου τουρισμού στην περιοχή της Λευκάδας και η κατάρτιση σχετικών επιχειρησιακών δράσεων, όπως η οργανωμένη προβολή και προώθηση, η ολοκλήρωση των απαραίτητων λιμενικών υποδομών και υποστηρικτικών υπηρεσιών και η ανάπτυξη του ναυταθλητισμού.

Τα οφέλη από την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού στην περιοχή είναι οικονομικά, για πολλές επιχειρήσεις και επαγγελματίες της περιοχής (ενίσχυση υφιστάμενων τουριστικών επιχειρήσεων, επιχειρήσεων εφοδιασμού, τεχνίτες, δημιουργία νέων επιχειρήσεων κλπ) και κοινωνικά, μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας σε σχετικά με το θαλάσσιο τουρισμό επαγγέλματα (κυβερνήτες σκαφών, εκπαιδευτές θαλάσσιων σπόρ, συντηρητές σκαφών κλπ) και μέσω της οργάνωσης και λειτουργίας μαζικού ναυταθλητισμού για όλες τις ηλικίες.

Β. Περιεχόμενα του Σχεδίου Δράσης

1. Αποτύπωση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και των προοπτικών ανάπτυξης του Θαλάσσιου Τουρισμού στην περιοχή της Λευκάδας.
1.1. Εκτίμηση της κίνησης σκαφών αναψυχής.
1.2. Αξιολόγηση των υποδομών και συναφών υπηρεσιών των λιμένων (τουριστικών και άλλων) του νησιού για ελλιμενισμό τουριστικών σκαφών.
1.3. Επιτυχημένα παραδείγματα ανάπτυξης Θαλάσσιου Τουρισμού σε περιοχές με παρόμοια χαρακτηριστικά στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.
2. Παρουσίαση των στρατηγικών στόχων για να καταστεί η Λευκάδα Κέντρο Θαλάσσιου Τουρισμού της ευρύτερης περιοχής του Ιονίου Πελάγους.
3. Ανάλυση παρεμβάσεων Σχεδίου Δράσης.

Ενδεικτικά:

3.1 Παρεμβάσεις βελτίωσης υποδομών και συναφών υπηρεσιών για τον
ελλιμενισμό τουριστικών σκαφών

 Διερεύνηση θεσμικών – οργανωτικών θεμάτων.
 Εκτίμηση κόστους παρεμβάσεων.
 Χρονοδιάγραμμα ενεργειών.
3.2 Παρεμβάσεις προώθησης και προβολής Θαλάσσιου Τουρισμού.
 Κατάρτιση δράσεων συμμετοχής σε ναυτικά σαλόνια, εκθέσεις τουρισμού.

 Κατάρτιση δράσεων προβολής στο διαδίκτυο, social media, φιλοξενίας δημοσιογράφων ειδικού τύπου από την Ελλάδα και το Εξωτερικό.
 Συντονισμός με άλλες δράσεις τουριστικής προβολής της περιοχής και της Περιφέρειας.
3.3 Παρεμβάσεις ανάπτυξης ναυταθλητισμού.
 Σχεδιασμός – οργάνωση ναυταθλητικών γεγονότων στο Ιόνιο με κέντρο τη Λευκάδα.
 Έρευνα για υφιστάμενο στελεχιακό δυναμικό τοπικά, αναφορικά με Θαλάσσιο Τουρισμό, ναυταθλητικές δραστηριότητες και ναυτιλία αναψυχής.
 Διερεύνηση σκοπιμότητας για τη δημιουργία Ναυταθλητικού Κέντρου στη Λευκάδα : Διερεύνηση χωροθέτησης, προκαταρκτικός σχεδιασμός υποδομών , εκτίμηση κόστους, οργάνωση φορέα, ανάλυση δραστηριοτήτων (πχ δημιουργία σχολής scipper,  πληρωμάτων κλπ , σχολών αγωνιστικής ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης), εμπλοκή άλλων φορέων, διερεύνηση θεμάτων χρηματοδότησης από δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους.

Γ. Προϋπολογισμός – Διάρκεια

Ο προϋπολογισμός της εμπειρογνωμοσύνης υπολογίζεται σε 18.000,00 € ανευ ΦΠΑ και η διάρκεια της σε 3 μήνες.
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τεχνικού προγράμματος της Π.Ε. Λευκάδας.

Δ. Τρόπος Υλοποίησης

Λόγω του εξειδικευμένου χαρακτήρα της εμπειρογνωμοσύνης προτείνεται η προκήρυξή ενδιαφέροντος και η ανάθεση  σε εταιρεία συμβούλων που να διαθέτει σημαντική εμπειρία στον τομέα του Θαλάσσιου Τουρισμού.

Φωτογραφίες: Λευκαδίτικα Νέα