Εόρτιες ευχές Μητροπολίτη Θεόφιλου

Συμμεριζόμενος την αγωνία των συμπολιτών μας λόγω της εν εξελίξει οικονομικής κρίσεως, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λευκάδος και Ιθάκης κύριος κ. Θεόφιλος δεν θα αποστείλει τις εόρτιες ευχές του εν όψει των Αχράντων Παθών και της Ζωηφόρου Αναστάσεως του Κυρίου μας με τα «Ελληνικά Ταχυδρομεία», όπως συνήθως, αλλά μόνο μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ευχαριστεί όσους απέστειλαν ήδη τις δικές τους ευχές και αντεύχεται τα βέλτιστα με την συνημμένη κάρτα.

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,

Ἐπί τῇ εὑκαιρίᾳ τῆς ἐλεύσεως τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἐβδομάδος τῶν Ἀχράντων Παθῶν καί τῆς Λαμπροφόρου Ἐγέρσεως τοῦ Κυρίου μας, σπεύδω νά Σᾶς ἀπευθύνω τίς ὁλόθερμες  εὐχές μου, ὅπως Κύριος ὁ Θεός ἡμῶν, ὁ καταδεξάμενος  τά φρικτά Πάθη, τόν ζωοποιόν Σταυρόν καί τήν ἑκούσιον Ταφήν, πατήσας δέ θανάτῳ τόν θάνατον ἀναστάς τριήμερος, φωτίζῃ καί ἁγιάζῃ τήν ψυχήν μας, ὅπως θεαρέστως διέλθωμεν τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Ἐβδομάδα, προσκυνοῦντες καί τήν Ἁγίαν Του Ἀνάστασιν, καθιστῶν ἡμᾶς ἀξίους κοινωνούς τῆς Βασιλείας Του, ἀναφωνοῦντας τό·
«ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΠΑΤΗΣΑΣ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟΝ»!

Καλό καί Εὐλογημένο Πάσχα!

Μετά πατρικῶν εὐχῶν
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ Λευκάδας και Ιθάκης Θεόφιλος.