Συνεδρίαση – Τηλεδιάσκεψη Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων την Τρίτη 11 Απριλίου

Μεταξύ των θεμάτων η έγκριση συντήρησης δικτύου και λιμένων Αθερινού και Σπηλίων Μεγανησίου

Συνεδριάζει την Τρίτη 10/04/2012 και ώρα 12:00, με τηλεδιάσκεψη, στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων ως εξής: Κέρκυρα – Σαμάρα 13, Κεφαλληνία – Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου, Ζάκυνθος – 21ης Μαΐου και Λευκάδα – Αντ. Τζεβελέκη, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα η Οικονομική Επιτροπή Π.Ι.Ν.:

Θέμα 1ο: Επικύρωση του 7oυ/03-04-2012 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.

Θέμα 2o:
Έγκριση κατάρτισης των όρων, του σχεδίου διακήρυξης και της διεξαγωγής δημοπρασίας του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣH ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 40 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΛΙΚΗΣ», προϋπολογισμού 195.000,00€ (περιλαμβανομένου του ΦΠΑ), Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής

Θέμα 3o: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Τ.Ε.Ε.», Αναδόχου: Κ/Ξ ΣΠ. ΚΡΕΜΟΝΑ – Κ. ΑΛΑΜΑΝΟΥ, Π.Ε. Κέρκυρας.

Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής

Θέμα 4o: Έγκριση εκτέλεσης, τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της δημοπράτησης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Ο. ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΛΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΠΗΛΙΑ ΚΑΙ ΑΘΕΡΙΝΟ» προϋπολογισμού 40.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Λευκάδας.

Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής

Θέμα 5o: Έγκριση κατάρτισης των όρων, του σχεδίου διακήρυξης και της διεξαγωγής δημοπρασίας του υποέργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Ο. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ» προϋπολογισμού 286.200,00€ σε βάρος των πιστώσεων του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Ο. ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Ε.Σ.Ε. ΙΟΝΙΟΥ 2011» με Κ.Α. 2011ΕΠ02200000 της ΣΑΕΠ 022, Π.Ε. Κέρκυρας.

Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής

Θέμα 6o: Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΕΛΙΩΝ» προϋπολογισμού 125.000,00€, Π.Ε. Κέρκυρας.

Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής

Θέμα 7o: Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΟΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΠΕΛΕΚΑ», προϋπολογισμού 470.000,00 €, Π.Ε. Κέρκυρας.

Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής

Θέμα 8o:
Έγκριση δαπανών, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής

Θέμα 9o: Έγκριση δαπανών, Π.Ε. Κέρκυρας.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού ΠΙΝ, κ. Τατιάνα Παντελιού

Θέμα 10o: Έγκριση δαπανών, Π.Ε. Λευκάδας.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λευκάδας, κ. Θεόδωρος Βερύκιος

Θέμα 11o: Έγκριση δαπανών, Π.Ε. Ζακύνθου.

Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε Ζακύνθου, κ. Φωτεινή Θεοδόση

Θέμα 12o: Συμπλήρωση της υπ. αριθμ. 516-22/16-12-2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν., Π.Ε. Κέρκυρας.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού ΠΙΝ, κ. Τατιάνα Παντελιού

Θέμα 13o: Εισήγηση για την έγκριση του 3ου ΑΠΕ του Υποέργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ», προϋπολογισμού 3.000.000,00€ ΜΕ ΦΠΑ, Ανάδοχος: Ι. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Α.Ε., Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής

Θέμα 14o: Έγκριση 4ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης «Λιμάνι Αργοστολίου», Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής

Θέμα 15o: Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜ. 25 ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΡΑΚΑ)», προϋπολογισμού 6.980.000,00 € με Φ.Π.Α.», Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής

Θέμα 16o: Εισήγηση για χορήγηση 6ης παράτασης προθεσμίας του έργου «ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΣ ΜΩΛΟΣ», αναδόχου Κ/ξιας TOMH A.B.E.T.E. – ΑΤΟΜΟΝ Α.Ε., Π.Ε. Κέρκυρας.

Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής

Παρακαλείστε σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε την Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής (κα Ειρήνη Διαμάντη) στο τηλέφωνο 26613-62190.