Ανακοίνωση Δήμου Μεγανησίου

Πρόσκληση σε διαβούλευση για προτάσεις και ιδέες για κατάρτιση τελικών μελετών έργων Πολιτισμού

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Η διαβούλευση θα λάβει μέρος έως την Δευτέρα 30 Απριλίου 2012

 

Πατήστε εδώ για να στείλετε τα σχόλια και τα ερωτήματά σας

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο τις Προτάσεις Προμελετών

Πηγή: Δήμος Μεγανησίου