Ο νέος νόμος που αφορά τους ΟΤΑ

Δημοσιεύτηκε ο νέος νόμος για την αυτοδιοίκηση: Ν. 4071 «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/50/ΕΚ»

Δείτε τα πρακτικά της Βουλής εδώ: Ο Ψηφισμένος Νόμος (Πρακτικά της Βουλής)

και το ΦΕΚ εδώ: ν. 4071 (ΦΕΚ 85 Α 11-4-12)

(Πηγή: www.kedke.gr)