Ανακοίνωση Δήμου Μεγανησίου

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

15/6/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Ο Δήμος Μεγανησίου ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με άτομο, που να διαθέτει εμπειρία, προκειμένου να το απασχολήσει σε γενικές εργασίες συντήρησης κτιρίων, κοινοχρήστων χώρων και πολιτιστικών δράσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν μέχρι 21 Ιουνίου στη κα Αντιδήμαρχο τηλ: 2645 361 318.

Η Αντιδήμαρχος

Έλλη Καββαδά

Πηγή: Δήμος Μεγανησίου