Οικονομικά και τουρισμός απασχολούν τους δημάρχους του Ιονίου

Τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η τοπική αυτοδιοίκηση και η τουριστική πορεία των Ιόνιων Νησιών, κυριάρχησαν στην τελευταία συνεδρίαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που πραγματοποιήθηκε στην Λευκάδα.

Ο Δήμαρχος Ζακύνθου εισηγήθηκε το ζήτημα της αναγκαιότητας αλλαγής της ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς του ΟΤΑ, προκειμένου να γίνει αποδοτική, ενώ ο πρόεδρός της, Δήμαρχος Κέρκυρας Γιάννης Τρεπεκλής, τόνισε ότι η μη κατάθεση επαρκών αυτοτελών πόρων και η έλλειψη προσωπικού αποστεώνουν το θεσμό. Με στόχο την ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος, γίνεται προσπάθεια κοινών πρωτοβουλιών από το σύνολο των νησιών καθώς και καταγραφής του δυναμικού των πολιτισμικών φορέων του τόπου. Τέλος, αποφασίστηκε η διεκδίκηση ποσοστού 5% για τους ΟΤΑ των Ιονίων Νήσων, ως αντισταθμιστικά οφέλη από την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων σε όλη την έκταση της Περιφέρειας.

(Πηγή: www.kolivas.de)