Ανακοίνωση Δήμου Μεγανησίου

Δελτίο Τύπου για Δράσεις Κοινωνικής Οικονομίας

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

Γραφείο Δημάρχου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

   Στα πλαίσια των ευθυνών μας για την μέριμνα της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης του Νησιού μας, σχεδιάζουμε ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο μέσα από την δημιουργία σύγχρονων και καινοτόμων επιχειρήσεων και με βασικό εργαλείο τις επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας, θα δίνει απαντήσεις στα προβλήματα ανεργίας των νέων, στην φτωχοποίηση κοινωνικών ομάδων και βέβαια στην ενεργή ένταξη στην οικονομία του Νησιού μας πολλών Μεγανησιωτών οι οποίοι σήμερα έχουν μεταδημοτεύσει.

Στη κατεύθυνση αυτή έχει ήδη ξεκινήσει μέσα από τις συναντήσεις του Δημάρχου με κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες, η ενημέρωση και η ανίχνευση των δυνατοτήτων ενός τέτοιου σχεδιασμού.

Παράλληλα, ο Δήμος συμμετέχει σε διάφορα προγράμματα, υποστήριξης ανέργων, επιμόρφωσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων.

Ήδη ξεκινάει άμεσα με δύο εγκεκριμένα προγράμματα (μέσω της ΚΟΙ.Δ.Ε.Μ.) που απευθύνονται κυρίως σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού (άτομα άνεργα, ΑΜΕΑ, μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών κλπ) και με δεδομένο την ανίχνευση των τοπικών αναγκών και δυνατοτήτων αυτού του πληθυσμού θα ενταχθούν σε διάφορες δράσεις με σκοπό την εύρεση εργασίας, τη δημιουργία της δικιάς τους επιχείρησης ή τη συμμετοχή τους σε συνεταιρισμό.

Βλέπε : ΤΟΠΣΑ

Βλέπε : ΤΟΠΕΚΟ

Επίσης βρίσκεται υπό έγκριση η πρόταση που υπέβαλε ο Δήμος για την ίδρυση και την λειτουργία του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ), η οποία για φέτος προβλέπει 10 προγράμματα εκπαίδευσης, που ενισχύουν:

• την ενημέρωση και τη συμβουλευτική στήριξη των ατόμων στη αγορά εργασίας,

• την ικανότητα προσαρμογής σε νέες γνωστικές απαιτήσεις,

• την απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και την προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας

Τα προγράμματα αυτά είναι:

        Α. Γενικής εκπαίδευσης

1. Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα – Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διάρκειας 25 Ώρες

2. Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, Διάρκειας 50 Ώρες

3. Επιχειρηματικότητα και Τουριστική – Πολιτιστική Ανάπτυξη, Διάρκειας 25 Ώρες

4. Αγροτική Επιχειρηματικότητα – Marketing Αγροτικών Προϊόντων, Διάρκειας 25 Ώρες

5. Βιολογικά Προϊόντα: Παραγωγή – Πιστοποίηση – Διάθεση, Διάρκειας 25 Ώρες

6. Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία, Διάρκειας 25 Ώρες

7. Αξιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Διάρκειας 25 Ώρες

        Β. Τοπικής εμβέλειας

1. ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, Διάρκειας 25 Ώρες

2. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥ, Διάρκειας 25 Ώρες

3. ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, Διάρκειας 25 Ώρες

 

Για τις παραπάνω δράσεις, στο Δήμο συγκροτήθηκε και λειτουργεί γραμματεία πληροφόρησης των δημοτών. Αρμόδιοι υπάλληλοι:

κα Γαζή Ιωάννα, τηλ. 2645 361 321 ( υπεύθυνη για την ΚΟΙΔΕΜ) και

κα Σέρβου Ερικέττη, τηλ. 2645 361 324 (Ειδική Σύμβουλος).

Γραφείο Δημάρχου