Ανακοίνωση Δήμου Μεγανησίου

Προσκλήσεις προς Αγροτικούς Συνεταιρισμούς για συζήτηση

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

       ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Προς: Διοικητικό  Συμβούλιο

Αγροτικού Συνεταιρισμού Σπαρτοχωρίου

Μέλη Συνεταιρισμού 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

            Στα πλαίσια της πρόθεσης του Δήμου να υποστηρίξει τον πρωτογενή τομέα στο Νησί μας και ειδικότερα την παραγωγή του λαδιού,

σας καλούμε την Δευτέρα 28 Γενάρη και ώρα 18.00 στην αίθουσα πολιτισμού (Γυμνάσιο – Λύκειο), σε ανοιχτή συνάντηση, να συζητήσουμε την διαδικασία ολοκλήρωσης του νέου ελαιοτριβείου και τα συναφή θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και αξιοποίησης του παραγόμενου προϊόντος.

 

Μεγανήσι 23 Γενάρη 2013

                                                                           Ευστάθιος Ζαβιτσάνος

                                                                           Δήμαρχος Μεγανησίου

~~~

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

       ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Προς: Διοικητικό  Συμβούλιο

                                               Αγροτικού Συνεταιρισμού Κατωμερίου

Μέλη Συνεταιρισμού 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Στα πλαίσια της πρόθεσης του Δήμου να υποστηρίξει τον πρωτογενή τομέα στο Νησί μας και ειδικότερα την παραγωγή του λαδιού,

σας καλούμε την Τρίτη 29 Γενάρη και ώρα 18.00 στην αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου  (Κατωμέρι), σε ανοιχτή συνάντηση, να συζητήσουμε την διαδικασία ολοκλήρωσης του νέου ελαιοτριβείου και τα συναφή θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και αξιοποίησης του παραγόμενου προϊόντος.

 

Μεγανήσι 23 Γενάρη 2013

                                                                           Ευστάθιος Ζαβιτσάνος

                                                                           Δήμαρχος Μεγανησίου