Πανταζής Κοντομίχης ο Εκπαιδευτικός, ο Λόγιος, ο Λαογράφος – B’ Μέρος