Ο Σύλλογος Δασκάλων για τις νέες συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολείων

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ
Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ «ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ»
Προς: τη Διεύθυνση Α΄ Βάθμιας
Εκπ/σης Λευκάδας
, τον τύπο
Λευκάδα 19/11/2013

sxoleio1_707389306

 

Θέμα: Έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας για νέες συγχωνεύσεις, καταργήσεις, υποβαθμίσεις ή ιδρύσεις σχολείων.

Το Υπουργείο Παιδείας, με πρόσφατο έγγραφό του (169106/Δ4, της 7-11-2013), με θέμα: «Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2014-15», καλεί τους Διευθυντές Διεύθυνσης να προτείνουν σχολεία που πρέπει να καταργηθούν, να συγχωνευθούν, να υποβαθμιστούν ή και νέα σχολεία που πρέπει να δημιουργηθούν.

  • Νομίζουμε (και είναι γνωστό σε όλους), ότι δεν υπάρχει ούτε λόγος, ούτε ανάγκη, για κατάργηση, συγχώνευση ή υποβάθμιση κανενός σχολείου στην περιοχή μας, ακόμη και σε περιπτώσεις σχολείων που με βάση το νόμο, λόγω μείωσης του μαθητικού δυναμικού, θα δικαιολογούνταν η υποβάθμισή τους μια και τα σχολεία αυτά προέρχονται από καταργήσεις άλλων σχολείων. Επίσης, για το Δημοτικό Σχολείο Μεγανησίου δεν θα πρέπει να αγνοήσετε ότι λειτουργεί κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες σε ένα νησί που θα πρέπει να κρατήσει τους μόνιμους κατοίκους του.Δεν «περισσεύει» κανέναν σχολείο. Δεν «περισσεύει» καμιά οργανική.
  • Αντίθετα υπάρχει επιτακτική ανάγκη για την ίδρυση και λειτουργία ενός κλασικού τμήματος νηπιαγωγείου, ώστε να καλύπτονται όλες οι ανάγκες φοίτησης για όλα τα νήπια – προνήπια και για να μην υπάρχουν τμήματα των 25 νηπίων- προνηπίων σε αίθουσες που δεν πληρούν τις προδιαγραφές, όπως συμβαίνει σήμερα.
  • Χρειάζεται να επαναλάβουμε ότι είναι αυτονόητη υποχρέωση του κράτους η κάλυψη των αναγκών των μαθητών σε σχολεία, αλλά και η κάλυψη των δαπανών των σχολείων. Η παιδεία είναι υποχρέωση του κράτους σύμφωνα με το σύνταγμα που ισχύει ακόμα στη χώρα μας (άρθρο 16).
  • Ζητάμε να κοινοποιήσετε και στο Σύλλογό μας τις απαντήσεις σας προς το Υπουργείο, ώστε να ενημερώσουμε κι εμείς τα μέλη του Συλλόγου μας.

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ροντογιάννης Αριστείδης
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ροντογιάννης Σπυρίδων

linie366

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ
Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ «ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ»
Προς: το Δήμο Λευκάδας,
τον τύπο
Λευκάδα 19/11/2013

Θέμα: Έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας για νέες συγχωνεύσεις, καταργήσεις, υποβαθμίσεις ή ιδρύσεις σχολείων.

Το Υπουργείο Παιδείας, με πρόσφατο έγγραφό του (169106/Δ4, της 7-11-2013), με θέμα: «Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2014-15», καλεί τους Διευθυντές Διεύθυνσης να προτείνουν σχολεία που πρέπει να καταργηθούν, να συγχωνευθούν, να υποβαθμιστούν ή και νέα σχολεία που πρέπει να δημιουργηθούν. Σ΄ αυτή την κατεύθυνση τους ζητά «να ζητήσουν εγγράφως τη γνωμοδότηση των Δημοτικών Συμβουλίων επί των προτάσεων για κάθε είδους σχολική μεταβολή (ίδρυση, προαγωγή, συγχώνευση, υποβιβασμό, κατάργηση ή μετατροπές)» (Επισυνάπτουμε το σχετικό έγγραφο).

Φυσικά, με το γνώριμο και σ΄εσάς ύφος του και στα πλαίσια της χρόνιας πολιτικής του, που φορτώνει το κόστος της λειτουργίας των σχολείων και της μεταφοράς των μαθητών στους Δήμους (δηλάδή τελικά ξανά στους πολίτες), απαιτεί από σας να δηλώνετε ταυτόχρονα και τη δυνατότητά σας να αναλάβετε αυτές τις λειτουργικές δαπάνες. Κι όλα αυτά μέχρι 20/11/13.

Τα προβλήματα των σχολείων της περιοχής ευθύνης σας είναι γνωστά και σ΄ εσάς όσο και σ’ εμάς. Γι αυτό σας παρακαλούμε, πριν πάρετε οποιαδήποτε απόφαση, να λάβετε σοβαρά υπόψη σας και τη θέση του Συλλόγου μας, η οποία συνοψίζεται ως εξής:

  1. Δεν υπάρχει ούτε λόγος, ούτε ανάγκη για κατάργηση, συγχώνευση ή υποβάθμιση κανενός σχολείου στο Δήμο μας, ακόμη και σε περιπτώσεις σχολείων που με βάση το νόμο, λόγω μείωσης του μαθητικού δυναμικού, θα δικαιολογούνταν η υποβάθμισή τους μια και τα σχολεία αυτά προέρχονται από καταργήσεις άλλων σχολείων.
  2. Αντίθετα υπάρχει επιτακτική ανάγκη για την ίδρυση και λειτουργία ενός κλασικού τμήματος νηπιαγωγείου, ώστε να καλύπτονται όλες οι ανάγκες φοίτησης για όλα τα νήπια και προνήπια και για να μην υπάρχουν τμήματα των 25 νηπίων- προνηπίων σε αίθουσες που δεν πληρούν τις προδιαγραφές, όπως συμβαίνει σήμερα.
  3. Επειδή η λογική της εγκυκλίου είναι η μετακύλιση στους Δήμους, άρα στις πλάτες των Δημοτών, της ευθύνης και του κόστους για τη μεταφορά των μαθητών αρχικά στα προς κατάργηση ή συγχώνευση σχολεία σάς προτείνουμε:

Στην απάντησή σας να τονίσετε ότι είναι αυτονόητη υποχρέωση του κράτους η κάλυψη των δαπανών των σχολείων. Η παιδεία είναι υποχρέωση του κράτους σύμφωνα με το σύνταγμα που ισχύει ακόμα στη χώρα μας (άρθρο 16).

Παρακαλούμε επίσης:

  1. Να μας καλέσετε στις συνεδριάσεις των επιτροπών ή των δημοτικών συμβουλίων που θα συζητήσουν αυτό το θέμα.
  2. Να κοινοποιήσετε και στο Σύλλογό μας τις απαντήσεις σας προς τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας, ώστε να ενημερώσουμε κι εμείς τα μέλη του Συλλόγου μας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ροντογιάννης Αριστείδης
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ροντογιάννης Σπυρίδων