Απαγορευτικό του Λιμεναρχείου για το Σκορπιό – Σκορπίδι «εν όψει εκδήλωσης»

Απαγορευτικό από σήμερα στις 8.00 το βράδυ και μέχρι την Πέμπτη 5 Ιουνίου 2014 στις 12.00 το βράδυ εξέδωσε η Λιμενική Αρχή Λευκάδας για τη θαλάσσια περιοχή περιμετρικά της Νήσου «Σκορπιός» και της Νήσου «Σκορπίδι» και σε απόσταση μικρότερη των πεντακοσίων (500) μέτρων προκειμένου να διεξαχθεί απρόσκοπτα το πάρτυ της νέας ιδιοκτήτριάς του κας Εκατερίνας Ριμπολόβλεβα.

Η σχετική απόφαση του Λιμενάρχη Λευκάδας έχει ως εξής:

«Ο Λιμενάρχης Λευκάδας έχοντας υπόψη …. την ανάγκη λήψης μέτρων τάξης και αστυνόμευσης καθώς και την ευταξία στην κίνηση και αγκυροβολία σκαφών στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή περιμετρικά της νήσου Σκορπιού και της νήσου Σκορπίδι.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Την προσωρινή απαγόρευση, για το χρονικό διάστημα από 02-06-2014 και ώρα 20:00 έως και 05-06-2014 και ώρα 24:00, της εισόδου, προσέγγισης στην ακτή και αγκυροβολίας σκαφών εντός της θαλάσσιας περιοχής που ευρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των πεντακοσίων (500) μέτρων περιμετρικά της Νήσου «Σκορπιός» και της Νήσου «Σκορπίδι» εν όψει εκδήλωσης.

2. Επιτρέπεται η είσοδος μόνον στα διαπιστευμένα για την εκδήλωση σκάφη που θα αγκυροβολήσουν περιμετρικά των νήσων «Σκορπιός» και «Σκορπίδι», τα διαπιστευμένα σκάφη μεταφοράς επιβατών προς τη νήσο «Σκορπιός» καθώς και εκείνα (διαπιστευμένα σκάφη) που θα μεταφέρουν προσωπικό και κάθε είδους προμήθεια για τη διεξαγωγή της εν λόγω εκδήλωσης.

3. Οι παραβάτες της απόφασης αυτής ανεξάρτητα από τις ποινικές και αστικές ευθύνες που συντρέχουν κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται και στις διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρου μόνον του ν.δ. 187/73 (Α΄ 261), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει….».

Πηγή: Λευκαδίτικα Νέα