Ανακοίνωση ΚΟΙΔΕΜ Δήμου Μεγανησίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΟΙΔΕΜ

17/6/2014

   ΚΟΙΔΕΜ 

ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Η ΚΟΙΔΕΜ του Δήμου Μεγανησίου σε συνεργασία με την ομάδα μαιών του νοσοκομείου Λευκάδας πραγματοποιούν ΔΩΡΕΑΝ ΤΕΣΤ – ΠΑΠτην Πέμπτη 26 Ιουνίου στο Ιατρείο Κατωμερίου και ώρες 09:00 – 13:00. 

τηλ. επικοινωνίας & ραντεβού 2645361318