Απάντηση Νίκου Κονιδάρη στην πρόσκληση της νέας Δημοτικής αρχής