Παράταση μέχρι το τέλος του 2015 για το «Βοήθεια στο Σπίτι»

voitheia

Στην γνωστή διαδικασία των παρατάσεων υπακούει και η νέα απόφαση για παράταση της κοινωνικής δομής «Βοήθεια στο Σπίτι», που αυτή τη φορά πάει μέχρι τέλους του 2015, χωρίς βέβαια να έχουν εκλείψει τα συχνά προβλήματα χρηματοδότησής του. Δείτε το σχετικό έγγραφο από την ιστοσελίδα της ΚΕΔΕ: ΕΔΩ