Επίσημη επίσκεψη ενόψει της «Χρονιάς της Ρωσίας στην Ελλάδα