Ημερίδα για τον Τουρισμό από την Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης