Δελτίο τύπου βουλευτή για τις παρατάσεις πληρωμών για το Μεγανήσι

Ëïãáñéáóìüò ôçò ÄÅÇ. ÓÜââáôï 8 Ïêôùâñßïõ 2011.  ÁÐÅ/ÌÐÅ/ÁÐÅ/ÌÐÅ/ÌÁÑÉÁ ÌÁÑÏÃÉÁÍÍÇ

Ëïãáñéáóìüò ôçò ÄÅÇ. ÓÜââáôï 8 Ïêôùâñßïõ 2011. ÁÐÅ/ÌÐÅ/ÁÐÅ/ÌÐÅ/ÌÁÑÉÁ ÌÁÑÏÃÉÁÍÍÇ

Πολιτικό Γραφείο
Αθανασίου Καββαδά
Βουλευτή Ν. Λευκάδας
Λευκάδα 9 Ιανουαρίου 2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: Εφαρμογή της απόφασης του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΠΟΛ.1270/23-12-2015) για παράταση και αναστολή βεβαιωμένων οφειλών και για το Δήμο Μεγανησίου.

Σύμφωνα με τοπικό site που διερωτάται αν ισχύει ή δεν ισχύει η απόφαση για αναστολή και παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για το Μεγανήσι, οφείλω να ενημερώσω ότι:

Έπειτα από επικοινωνία μου που προηγήθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών και συγκεκριμένα στις 23/12/2015 , υπεγράφη από τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Αλεξιάδη η παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών λόγω σεισμού στις 17/11/2015 και για το Δήμο Μεγανησίου.
Μετά από αυτή την απόφαση δε καταλαβαίνω γιατί υπάρχει αυτή η αναστάτωση.
Ό,τι ισχύει για το Δήμο Λευκάδας και την Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης σχετικά με τις ευνοϊκές ρυθμίσεις λόγω σεισμού που κηρύχτηκαν περιοχές εκτάκτου ανάγκης ισχύει και για το Μεγανήσι.
Τέλος, να ενημερώσω ότι αν πληρώθηκαν οφειλές με προσαυξήσεις, το ποσό της προσαύξησης θα συμψηφιστεί με επόμενες ή μελλοντικές οφειλές τους.