Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση και εκλογές του Εμπορικού Συλλόγου

EESDM-565x350

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ
Κατόπιν της παραιτήσεως του Προέδρου και της ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ. συγκαλείται Γενική Συνέλευση την 31η Ιανουαρίου ημέρα Κυριακή και ώρα 10η πρωινή στην αίθουσα Πολιτισμού Δήμου Μεγανησίου στο Σπαρτοχωρι με θέματα Ημερήσιας Διάταξης
-Οικονομική Τακτοποίηση Μελών
-Διεξαγωγή Εκλογών για Την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Αντιπροσώπων και Ελεγκτικής Επιτροπής.

Για να ληφθεί απόφαση απαιτείται η παρουσία στη Γ.Σ. του ενός δευτέρου (1/2) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.
Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά την πρώτη σύγκλιση συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση επαναληπτική Γ.Σ.την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας κατά την οποία απαιτείται η παρουσία του ενός τετάρτου (1/4) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

Αν δεν υπάρξει και κατά την δεύτερη σύγκλιση απαρτία συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας κατά την οποία γίνεται απαρτία με οποιοδήποτε αριθμό μελών. Η απόφαση λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Ο Γραμματέας
Κατωπόδης Δημήτριος