Δελτίο τύπου Δήμου Μεγανησίου

Δήμος Μεγανησίου
Δελτίο Τύπου

Με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι στις  5/6/2019 εκδόθηκαν τα οριστικά
αποτελέσματα της προκήρυξης 3Κ/2018(ΦΕΚ 4/2-2-2018, 9/9-2-2018 &
10/16-2-2018 Τεύχος Προκηρύξεων Ασεπ) για την πλήρωση με σειρά
προτεραιότητας των θέσεων τακτικού προσωπικού ΔΕ & ΥΕ σε ΟΤΑ Α βαθμού.

Ο Δήμος Μεγανησίου ενισχύει το ανθρώπινο δυναμικό του μετά από 15 χρόνια
με δύο επιπλέον θέσεις ΥΕ  εργατών καθαριότητας.
Επιλέχθηκαν δύο νέα παιδιά που διαμένουν κ εργάζονται μόνιμα στο νησί ο
Μαραβέλης Λάμπρος του Κωνσταντίνου & ο Δήμος Βασίλειος του Δημητρίου .
Τους καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Δήμου Μεγανησίου.

Ο Δήμαρχος Μεγανησίου
Δάγλας Παύλος