Αίθουσα-Συνεδριάσεων-Δημοτικού-Συμβουλίου-1-800×530