ΑΦΙΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΜΑΡΤΗΣ 2020