Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος δήμου

Αγαπητοί συμπολίτες, σας παρουσιάζουμε την 1η Αναμόρφωση Τεχνικού
Προγράμματος 2020 και περιλαμβάνει τα παρακάτω έργα:

1.Διαμόρφωση δρόμου από ελαιοτριβείο μέχρι Αστεράτο οικισμού
Κατωμερίου.(ΠΟΣΟ :32.000,00€)

2. Ασφαλτόστρωση από κατάστημα ΓΑΝΤΖΟΣ έως καφέ ΠΕΤΡΙΝΟ και από γλίστρα
έως εστατόριο ΤΗΛΕΒΟΕΣ οικισμού Βαθέως.(ΠΟΣΟ :27.000,00€)

3. Ασφαλτόστρωση δημοτικού πάρκινγκ οικισμού Σπαρτοχωρίου και
τσιμεντόστρωση έμπροσθεν γλίστρας θέση Ρόκα.(ΠΟΣΟ :30.000,00€)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΑΓΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ