Δελτίο τύπου Δήμου για συναθροίσεις στην πλατεία του Βαθιού.