Εγκρίθηκαν οι προσλήψεις μόνιμων υπαλλήλων στον Δήμο Μεγανησίου

Στους 285 ΟΤΑ όπου εγκρίθηκαν προσλήψεις τακτικού προσωπικού ο Δήμος Μεγανησίου

Το Υπουργείο Εσωτερικών, με το αριθμ. 47668/28.7.2020 έγγραφό του, ενημερώνει τους Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τις προσλήψεις τακτικού προσωπικού που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το τρέχον έτος 2020.
Στο τέλος του εγγράφου μάλιστα, περιλαμβάνεται Πίνακας με τους 285 ΟΤΑ όπου εγκρίθηκαν οι προσλήψεις αυτές (845 ΜΟΝΙΜΟΙ διορισμοί και 86 προσλήψεις Δικηγόρων), μεταξύ των οποίων είναι και ο Δήμος Μεγανησίου χωρίς να διευκρινίζεται ο ακριβής αριθμός των θέσεων.
Αναλυτικά, το Υπουργείο σημειώνει ανάμεσα στα άλλα τα εξής:
“Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η υπ’ αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./104/13657/16-7-2020 Απόφαση έγκρισης της Επιτροπής της παρ.1 του αρ.2 της αριθμ.33/2006 ΠΥΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις των ν.4622/2019 και 4590/2019, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων (Ε.Π.Π) για το έτος 2020, για την έναρξη των διαδικασιών πλήρωσης στους Δήμους και τις Περιφέρειες της Χώρας συνολικά 845 θέσεων τακτικού προσωπικού και 86 δικηγόρων–νομικών συμβούλων με σχέση έμμισθης εντολής αορίστου χρόνου, στους Φορείς που καταγράφονται στο Παράρτημα του παρόντος.
Φορείς που δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα του παρόντος και υπέβαλαν αιτήματα κάλυψης κενών θέσεών τους με προσλήψεις στο πλαίσιο του Ε.Π.Π 2020, αυτά θεωρούνται ως μη εγκριθέντα για το έτος αυτό».
Το έγγραφο με τον Πίνακα των 285 ΟΤΑ βρίσκεται ΕΔΩ
Πηγή: airetos.gr