Ανακοινώσεις δήμου Μεγανησίου

Δήμος Μεγανησίου
Δελτίο Τύπου
Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η συμβασιοποίηση δύο έργων ύδρευσης για το Δήμο Μεγανησίου.
Συγκεκριμένα:
– “Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ύδρευσης Δήμου Μεγανησίου” , προϋπολογισμού ύψους 467.741,94€ με ανάδοχο τον εργολάβο “ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ“
– “Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Σπαρτοχωρίου -Κατωμερίου Δήμου Μεγανησίου“ προϋπολογισμού ύψους 1.500.00,00 € με ανάδοχο την εταιρεία “ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ “.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ
ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΓΛΑΣ
Δήμος Μεγανησίου
Δελτίο Τύπου
Αγαπητοί συντοπίτες,
ο σωστός προγραμματισμός και η ορθή πρόβλεψη και η διαχείριση των οικονομικών του Δήμου, μας επέτρεψαν οχι μόνο να μεταφέρουμε εως και σήμερα 1.030 τόνους απορριμμάτων προς το ΧΥΤΑ Παλαίρου αλλά και όλα τα ογκώδη απορρίμματα.
Ο Δήμαρχος Μεγανησίου
Παύλος Δάγλας