Φωτογραφία εβδομάδας

Το Κατωμέρι και στο βάθος τα νεφοσκεπή Ακαρνανικά όρη και ο χιονισμένος Μπούμπιστος.

Η φωτό είναι, όπως πάντα, του Νώντα Κονιδάρη