Από το επιστολικό αρχείο του Δήμου Τσέλιου-Φερεντίνου