Καταγγελία παράταξης «Μεγανήσι με όραμα»

Η παράταξη «Μεγανήσι με όραμα» καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την
απρόκλητη εξύβριση του πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγανησίου κ. Γεράσιμου
Κατωπόδη, κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης από τον ανεξάρτητο δημοτικό
σύμβουλο Ανδρέα Δάγλα.
Η συμπεριφορά αυτή προσβάλει κατάφορα τη θεσμική λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου και
τον δημοκρατικά εκλεγμένο Πρόεδρό του.
Όπως είναι γνωστό στην κοινωνία του Μεγανησίου ο εν λόγω δημοτικός σύμβουλος είναι
σταθερά πηγή διαφόρων προβλημάτων, σήμερα όμως ξεπέρασε τον εαυτό του!

Μεγανήσι με όραμα
οι Δημοτικοί Σύμβουλοι