Το Μεγανήσι σε χάρτη του 1826

Πηγή: Λευκαδίτικα Νέα

Στον παραπάνω χάρτη, που χρονολογείται από το 1826 -και πωλείται στο e-bay- βλέπουμε το Μεγανήσι, όπως απεικονίστηκε χαρτογραφικά μετά την Επανάσταση.

Ο συγκεκριμένος χάρτης δεν είναι ασφαλώς ακριβής και το νησί μας εμφανίζεται παραμορφωμένο. Αυτό οφείλεται προφανώς σε δύο λόγους. Ο πρώτος είναι τα ελλιπή όργανα μέτρησης του χαρτογράφου. Ο δεύτερος και συνηθέστερος (γιατί έχουμε δει και καλύτερους χάρτες του Μεγανησίου από εκείνη την εποχή) είναι το ότι ο χαρτογράφος απλά περιέπλευσε το νησί, χωρίς να ανέβει σε αυτό για να πάρει συντεταγμένες.  Λογικό, ασφαλώς, λόγω της ασημαντότητάς του. Κι έτσι εξηγείται και η αδρή απεικόνισή του.

Παρατηρούμε ότι τα γύρω νησιά, το σύμπλεγμα της θάλασσιας λεκάνης, το αποδίδουν ως Τηλεβοϊδες νήσοι (Isole Teleboidi), ονομασία που έρχεται από την αρχαιότητα. Το δε Μεγανήσι αποδίδεται ως Ταφιούσα (Tafiuso), ονομασία που είχε από την εποχή του Πλίνιου του Πρεσβύτερου (23-79 μ.Χ.).