Την υποψηφιότητά του εκ νέου ανακοίνωσε ο δήμαρχος Παύλος Δάγλας.